Cilt 6, Sayı 1, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Sağlık Turizmi İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı ve Güvenlik İklimi Ölçümü: Sivas İli Örneği
(Occupational Health and Safety Perception and Safety Climate Measurement in Health Tourism Businesses: The Case of Sivas)
Yasin TULUMCU ve İbrahim Tuğkan ŞEKER
ss: 1-12
DOI: 10.29226/TR1001.2022.282
Öz
TamMetin
Araştırma Makalesi
Sorumsuz Tüketim Davranışlarının Öncüllerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
(A Study to Determine the Antecedents of Irresponsible Consumption Behaviors)
Mehmet ÖNEY ve Yusuf ÖCEL
ss: 13-31
DOI: 10.29226/TR1001.2022.283
Öz
TamMetin