Cilt 4, Sayı 6, 2020

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Pozitif Psikolojik Sermayenin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi: Özel Hastane Sektörü Kadın Çalışanları ile Bir Araştırma
(Investigation of Positive Psychological Capital in Terms of Demografic Factors : A Research with Female Employees in the Private Hospital Sector)
Murat KOÇ, Ayşe İpek KOCA BALLI ve Ferah KEKLİK OKUL
ss: 386-402
DOI: 10.29226/TR1001.2020.232
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği
(A Comparative Analysis on Tourism Supply and Tourism Demand: The Case of Eskisehir)
Nurullah UÇKUN, Ali DOĞANTEKİN, İbrahim DEMİR, İlker KILIÇ ve Yasin Emre OĞUZ
ss: 403-418
DOI: 10.29226/TR1001.2020.233
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
(The Relationship between Exchange Rate and Inflation: The Case of Turkey)
Felor EBGHAEİ ve Özge DEMİRKALA
ss: 419-427
DOI: 10.29226/TR1001.2020.234
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Örgütsel Sinizm ile Problem Çözme Becerisi İlişkisi: Özel Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship of Organizational Synism and Problem-Solving Skills: A Research on Private Hospital Employees)
Nilay GEMLİK, Şirin ÖZKAN ve Özgür ÇATAR
ss: 428-441
DOI: 10.29226/TR1001.2020.235
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşveren Markası, Duygusal Bağlılık ve Özgecilik İlişkisi: Bir Sağlık İşletmesinde Araştırma
(Employer Brand, Affective Commitment and Altruism: Research in a Healthcare Business)
ALEV SÖKMEN
ss: 442-451.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.236
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çalışma Arkadaşlarına Güvenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgütsel Dışlanmanın Düzenleyicilik Rolü
(The Moderating Role of Organizational Ostracism in The Effect of Trust in Coworkers on Organizational Commitment)
Ali GÜRSOY
ss. 452-462.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.237
Öz
Tam Metin