Cilt 5, Sayı 3, 2021

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Sosyal Mühendislik ve Siber Güvenlik Farkındalıklarının Online Alışveriş Niyetleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi
(Measuring The Effect Of Consumers’ Social Engineering and Cyber Security Awareness on Online Shoppıng Intention)
Gülcihan AYDANER, Özer YILMAZ ve Ufuk ÇELİK
ss. 130-150.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.261
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Staj Konusundaki Düşünce ve Algılamaları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Determination of Differences between Opinions and Perceptions of Undergraduates and Associate Degree Students who Receive the Education of Tourism Management about Internshi)
Hasibe YAZIT ve İsmail GÜMÜŞ
ss: 151-172.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.262
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Yönetim Araştırmalarında Postmodern Bir Liderlik: Çevik Liderlik
(A Postmodern Leadership in Management Studies: Agile Leadership)
Bülent AKKAYA ve Vildan BAYRAM
ss: 173-188.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.263
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmde X, Y Ve Z Jenerasyonlarının Dijital Ayak İzi Farklılıkları
(Digital Footprint Differences of X, Y and Z Generations in Tourism)
Elif ŞENEL ve O. Can YILMAZDOĞAN
ss: 189-206.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.264
Öz
Tam Metin