Cilt 5, Sayı 5, 2021

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Yeşil Lojistik Uygulamalarının Algılanan Hizmet Değerine Etkisinin Gloval Ölçeği İle Belirlenmesi: Kargo Şirketi Müşterileri Üzerine Bir Araştırma
(Determination of the Effect of Green Logıstıcs Practıces on Perceıved Servıse Value by Gloval Scale: A Research On Cargo Company Customers)
Merve YAHŞİ ve Hatice AYDIN
ss. 249-269.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.272
Öz
TamMetin
Araştırma Makalesi
Marka Portföyünün Örgütsel Çekiciliğe Etkisi
(The Effect of Brand Portfolio on Organizational Attractiveness)
Halime GÖKTAŞ KULUALP ve Aykut AYDOĞDU
ss: 270-279
DOI: 10.29226/TR1001.2021.273
Öz
TamMetin

Check Also

Cilt 6, Sayı 3, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliği: Beypazarı Kınalı …