Cilt 6, Sayı 6, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Türkiye’nin Engelli Turizmi Politikaları ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
(Turkey’s Policies for Disabled Tourism and an Assessment of the Current Situation)
Erdem TÜRK, Yakup ERDOĞAN ve Gürkan ÇALIŞKAN
ss: 318-337.
DOI: 10.29226/TR1001.2022.312
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
The Effect of Agricultural Support Policies on Economic Development and Growth
Burcu GÜVENEK, Bilge AFŞAR ve Zeynep KARAÇOR
ss: 338-352
DOI: 10.29226/TR1001.2022.313
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Algılanan İş Yükünün Örgütsel Sessizliğe Etkisi: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Perceived Workload on Organizational Silence: An Application on Five-Star Hotels in Istanbul)
Yasin Emre OĞUZ, Tuna DEMİRAY ve Veysel YILMAZ
ss: 353-367
DOI: 10.29226/TR1001.2022.314
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Cam Tavan Algısının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Sektörü Örneği
(The Effect of Glass Ceiling Perception on Job Satisfaction and Intention of Leaving: A Case from Health Sector)
Esra ÇAKIR, Osman BENK ve Alev SÖKMEN
ss: 368-380
DOI: 10.29226/TR1001.2022.315
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …