Etik İlkeler

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, akademik yayıncılığın tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Yayın süreçleri yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, hakemler ve editörlerin etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinde yer alan etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.