Cilt 7, Sayı 3, 2023

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Çevreci Reklamlarda Yer Alan Bireylerin Algılanan Statüsünün Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinde Gösterişçi Tüketim Niyetinin Rolü

(The Role of Conspicuous Consumption Intention in the Effect of the Perceived Status of Individuals in Environmental Advertisements on the Consumer Purchase Intention)
Elif AŞIK ve Mahmut Sami İŞLEK
ss: 122-14
DOI: 10.29226/TR1001.2023.338
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının İncelenmesi: YouTube Örneği
(Investigation of Consumer Attitudes towards Social Media Advertisements: The Case of YouTube)
Görkem ERDOĞAN
ss: 147-159
DOI: 10.29226/TR1001.2023.339
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Uzaktan veya Hibrit Çalışanlarda İş Yaşam Dengesinin Duygusal Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde Erteleme Davranışının Rolü
(The Role of Procrastination Behavior in the Effect of Work-Life Balance on Emotional Exhaustion Among Remote and Hybrid Workers)
Emirhan TOPAL ve Burcu AYDIN KÜÇÜK
ss: 160-172
DOI: 10.29226/TR1001.2023.340
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Mesleki Tükenmişlik ve İş Tükenmişliğinin Sağlık Turizmi Çalışanları Üzerine Etkisi
(The Effect of Occupational Burnout and Job Burnout on Health Tourism Employees)
Menekşe ÖZTOPRAK ve Şükran ÖKTEM
ss: 173-188
DOI: 10.29226/TR1001.2023.341
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Ürün Yerleştirmeye Karşı Tutumlarının Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Ankara’daki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Consumers’ Attitudes towards Product Placement on Their Purchase Intentions: A Study on Unıversıty Students in Ankara)
Mustafa ÖZGEN ve Metehan TOLON
ss: 189-207
DOI: 10.29226/TR1001.2023.342
Öz
Tam Metin

 

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …