Cilt 4, Sayı 4, 2020

Cover  Editorial Board and Contents Full Text
Research Paper
Tüketicilerin Özel Günlerdeki Hediye Satın Alma Davranışlarının Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi
(Examination of the Gift-Purchasing Behavior of Consumers on Special Days Within the Framework of Planned Behavior Theory)
Muhammed Asıf YOLDAŞ ve Nejla DİLEK
ss.234-251.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.207
Abstract
Full Text
Research Paper
Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Ünlülerin Bilinirliklerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
(Examination of the Gift-Purchasing Behavior of Consumers on Special Days Within the Framework of Planned Behavior Theory)
Ahmet UYAR ve Yüksel ERDAŞ
ss.252-266.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.208
Abstract
Full Text
Research Paper
Çalışanların Psikolojik Sağlamlık Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Psychological Resilience of Employees)
Muhammed Ali YETGİN
ss.267-277.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.209
Abstract
Full Text
Conceptual Paper
Effects of Real Exchange Rate on Economic Growth: Evidence From Turkey
Felor EBGHAEI
ss. 278-286.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.210
Abstract
Full Text
Research Paper
Marka Aşkı, Marka Güveni ve Marka İmajının Marka Sadakatine Etkisi: Düzce İlindeki Otomobil Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Brand Love, Brand Trust and Brand Image on Brand Loyalty: An Applıcatıon on Automobıle Users in Duzce)
Büşra USTA ve Emel FAİZ
ss.287-300.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.211
Abstract
Full Text

Check Also

Cilt 6, Sayı 2, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid 19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde Yarattığı …