Cilt 4, Sayı 3, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Kavramsal Makale
Etnografik Bakış Açısıyla Ritüel- Törensel Tüketim ve Kültür
(Ritual-Ceremonial Consumption and Culture from an Ethnographic Perspective)
Sonyel OFLAZOĞLU ve Egemen GİRAY
ss.139-153.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.197
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Covid-19 ve Türkiye’de Kısa Vadeli Tüketici Davranışına Yansıması
(Covid-19 and Its Reflection on Short-term Consumer Behaviour)
Fatma Özge BARUÖNÜ
ss.152-168.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.198
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kadın Girişimcilerin Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on the Use of Social Media as a Marketing Tool for Women Entrepreneurs)
Aslı ÖZTÜRK
ss.169-184.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.199
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Eskişehir’in Alternatif Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assessment on Eskişehir’s Alternative Tourism)
Ebru ARSLANER
ss. 185-197.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.200
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
A Research on the Determination of Religious Orientations of Consumers
Ferdi AKBIYIK
ss.198-219.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.201
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Marka Güveni ve Marka Bağlılığının Öğrencilerin Satın Alma Niyetine Etkisi
(The Effect of Brand Trust and Brand Loyalty on Students Purchase Intention)
İsmail BAHAR
ss. 220-233.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.202
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 6, Sayı 2, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid 19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde Yarattığı …