Cilt 3, Sayı 4, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
İçsel Pazarlama Uygulamalarının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisinde İç Girişimcilik ve Kişilik Özeliklerinin Düzenleyici Rolü
(The Regulatory Role Of Interıor Entrepreneurshıp and Personalıty In The Effect Of Internal Marketıng Practıces On Patıent Safety Culture).
Ali ARSLANOĞLU ve Ali ERDOĞAN
ss.1-36.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.133
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Export Barriers and Their Role In Reducing the Export Capability of Libyan Small and Medium Enterprises
Afaf SALEM
ss.37-66.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.134
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Mesleki Tükenmişlik Sendromu ve Bazı Örgütsel Modeller ile İlişkisi: Literatür Çalışması
(Burnout Syndrome in Business Life and its Relationship with Organizational Models: A Literature Study)
Muhammed Ali YETGİN
ss.67-82.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.135
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Genişbantın Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Açısından Önemi
(The Importance of Broadband for Sustainable Urban Development)
Aslı ÖZTOPCU
ss: 83-97.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.136
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Dalgalanmalarının Araba İthalatı ve İhracatına Etkisi: 2001-2018 Dönemi
(The Impacts Of Foreign Exchange Rate Volatility On Import And Export Of Cars At Turkish Economy: 2001-2018 Period)
Baslan Makhseda
ss.98-109.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.137
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Pazarlama İletişimi Elemanlarına İlişkin Kaynak Dağılımının TOPSIS Metoduyla Belirlenmesi: “X” Seramik Markası Üzerine Bir Uygulama
(Determining Resource Distribution for the Elements of Marketing Communication Using TOPSIS Method: It Is An Aplıcatıon On The “X” Ceramıcs Brand).
Ahmet Şiar Ekinci ve H. Yelda Şener
ss.110-126.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.138
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Liderlik ve İç Girişimcilik İlişkisi: Aile İşletmesi Örneği
(Relationship Between Leadership and Entrepreneurship: A Research in A Family Business).
Şahika Gümrah CİDDİ, Osman BENK ve Alptekin SÖKMEN
ss.127-143.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.139
 Öz
 Tam Metin
 

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …