Cilt 3, Sayı 6, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Kavramsal Makale
İş Tatmini ve Yaşam Doyumu Bağlantısı: İstanbul – Gaziantep İlleri Örneği
(Job and Life Satisfaction Connection: An Example on İstanbul-Gaziantep Provinces).
Fatma Zehra TAN, Canan YILDIRAN ve Furkan Fahri ALTINTAŞ
ss.220-234.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.163
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikaları ve Sağlığın Finansmanı
(In Turkey after 1980 Health Policy and Financing Health)
Süreyya YILMAZ ve Aybüke Merve AKMAN
ss.235-251.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.164
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Potansiyel Medikal Turistlerin Kararını Etkileyen Motivasyon Kaynakları
(Sources of Motivation Affecting the Decision of Potential Medical Tourists)
Haşim ÇAPAR
ss.252-264.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.165
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Eskişehir’de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Geographical Indication Products in Eskişehir)
Barış DEMİRCİ, Gizem Sultan SARIKAYA, Kevser TURAN ve Zehra ÖZYÖRÜK ss. 265-275
DOI: 10.29226/TR1001.2019.166
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …