Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
The Impact Of Social Media On Destination Choıce: A Study on Generation Z
Mehmet Halit AKIN &Büşra ŞENER
ss: 1-21
DOI: 10.21325/jotags.2023.1406
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Örgütlerde İzlenim Yönetiminin, Güç ve Politik Davranış ile İlişkisi The Relationship between Impression Management, Power and Political Behavior in Organizations)
Emrah ERDEM&Alptekin SÖKMEN
ss: 22-32
DOI: 10.21325/jotags.2023.1407
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 7, Sayı 4, 2023

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Satın Alma …