Cilt 4, Sayı 5, 2020

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
X ve Y Kuşağı Sağlık Çalışanlarının İyilik/Prososyal Davranış Bakış Açıları Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research Through the Perspective of The Prosocial Behavior of X and Y Generations Healthcare Workers)
Perihan DİKİLİ ve H. Nilay GEMLİK
ss.  301-316
DOI: 10.29226/TR1001.2020.216
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Inbound (Gelen) ve Outbound (Giden) Pazarlama
(Inbound and Outbound Marketing)
Yasemin GEDİK
ss: 317-330
DOI: 10.29226/TR1001.2020.217
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Otelcilik Uygulamaları: Yerli Turistlerin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi
(Sustainable Hotel Practices: Examining Purchasing Behavior of Domestic Tourists)
Sevinç KİBRİT ve s. Emre DİLEK
ss: 331-342
DOI: 10.29226/TR1001.2020.218
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizmin Yumuşak Güç Olarak Kullanımı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

(A Conceptual Analysis on the Use of Tourism as Soft Power)
Bahadır İnanç ÖZKAN ve Yasin BOYLU
ss: 343-363
DOI: 10.29226/TR1001.2020.219
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Sivas İlinin Api-turizm Potansiyelinin İncelenmesi
(Investigation of Api-tourism Potential in Sivas)
İbrahim Tuğkan ŞEKER
ss: 364-373.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.220
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
İnsani Gelişme Endeksi, Ekonomik Büyüme ve Turizm Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz
(The Relationship Between Human Development Index, Economic Growth, and
Tourism: An Analysis on Turkey)
Büşra GÖKMEN ve Ahmet BÜYÜKŞALVARCI
ss. 374-385.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.221
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …