Dergi Hakkında

Editör

Prof. Dr. R. Pars Şahbaz

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,

Turizm Fakültesi, 06830 Gölbaşı Yerleşkesi/ANKARA.

editor@yepad.org

Telefon: +90 312 485 14 60

Editor

Prof. Dr. Oktay Emir

Anadolu Üniversitesi,

Turizm Fakültesi, 26470 Tepebaşı / Eskişehir

editor@yepad.org

Phone: +90 (222) 335 0580

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, asokmen@gazi.edu.tr

Prof. Dr. M. Mithat Üner, Atılım Üniversitesi, mithatuner@atilim.edu.tr

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi, karamustafa@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Sedat Yüksel, College of Applied Science, Oman, sedatyuksel@gmail.com

Doç. Dr. Evren Güçer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,  evrengucer@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nevin SERT, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, nevinsert@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Barış Demirci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, bdemirci@ogu.edu.tr

ODAK VE KAPSAM

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinin yayın odağında;

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinin yayın kapsamında;

 • İşletme bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Kamu yönetimi bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Muhasebe ve Finansman bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • İktisat bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Ekonometri bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Maliye bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Uluslararası ticaret bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Hastane işletmeciliği bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Turizm işletmeciliği bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Yönetim bilişim sistemleri bilim dalını temel alan çalışmalar yer almaktadır.

Yayın Sıklığı

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir. İki aylık yayın yapan dergide yılda 6 sayı yayınlanmaktadır.

Yayın Dili

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapmaktadır.

 

Adres

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Turizm Fakültesi

06830 Gölbaşı / Ankara, Türkiye