Dergi Hakkında

Editör

Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,

Turizm Fakültesi, Gölbaşı Yerleşkesi/ANKARA.

editor@yepad.org

Telefon: +90 312 485 14 60/103

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Mithat Üner, Atılım Üniversitesi, mithatuner@atilim.edu.tr

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi, karamustafa@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Sedat Yüksel, College of Applied Science, Oman, sedatyuksel@gmail.com

Doç. Dr. Evren Güçer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,  evrengucer@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nevin SERT, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, nevinsert@gmail.com

 

ODAK VE KAPSAM

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinin yayın odağında;

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinin yayın kapsamında;

 • İşletme bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Kamu yönetimi bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • İktisat bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Ekonometri bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Maliye bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Uluslararası ticaret bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Hastane işletmeciliği bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Turizm işletmeciliği bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Yönetim bilişim sistemleri bilim dalını temel alan çalışmalar yer almaktadır.

Yayın Sıklığı

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir. İki aylık yayın yapan dergide yılda 6 sayı yayınlanmaktadır.

Yayın Dili

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapmaktadır.

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Körleme Hakemlik Türü

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama  Araştırmaları Dergisi, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan makaleler değerlendirmeleri için iki hakeme gönderilir.

Hakemlendirme Süreci

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 1 aydır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "düzeltme raporu" doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan her makale için DOI numarası verilmesi zorunludur. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

İntihal Politikası 

Araştırmalarda intihal iki şekilde görülebilir.

 1. Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması.
 2. Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Öz intihal” veya ”Yinelenen yayın” yapmasıdır.

Bu bağlamda, yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda yazar/yazarlar tarafından “iThenticate”, “Turnitin” vb. programlar kontrol ederek dergiye gönderilmesi istenmektedir.

Açık Erişim ve CC Lisans

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi açık erişimli (Open Access) bir dergidir. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim imkânına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (Journal of Management, Economic and Marketing Research) yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) uygulamaktadır.