Dergi Hakkında

 Baş Editör

Prof. Dr. R. Pars Şahbaz

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,

Turizm Fakültesi, 06830 Gölbaşı Yerleşkesi/ANKARA.

editor@yepad.org

Telefon: +90 312 485 14 60

 Editörler 

Alp Polat, (Ph. D.), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bankacılık ve Finans, alp.polat@bilecik.edu.tr

Alptekin Sökmen, (Ph. D.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, asokmen@gazi.edu.tr

Ana Paula Lopes (Ph. D.), Porto Politeknik Enstitüsü, İstatistik, aplopes@iscap.ipp.pt

Atılhan Naktiyok (Ph. D.) Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, anakti@atauni.edu.tr

Ayşe Nevin Sert (Ph.D.),  Selçuk Üniversitesi,Turizm,  nevinsert@gmail.com

Barış Demirci (Ph.D.), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm, bdemirci@ogu.edu.tr

Burak Keskin (Ph.D.) Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, burakkeskin@karatekin.edu.tr

Burhan Çil (Ph.D.), İstanbul Gelişim Üniversitesi, İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri, bcil@gelisim.edu.tr

Emine Çına Bal (Ph.D.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Muhasebe Finansman, emine.cina@hbv.edu.tr

Gabriele Santoro (Ph. D.), Turin Üniversitesi, İşletme ve Yönetim, gabriele.santoro@unito.it

Maria Elisabete Neves (Ph. D), Coimbra Politeknik Enstitüsü, Finans, mneves@iscac.pt

Mehmet Baş (Ph.D.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Pazarlama, mbas@gazi.edu.tr

M. Mithat Üner (Ph.D.), Atılım Üniversitesi,Uluslararası İşletmecilik mithatuner@atilim.edu.tr

Murat Atan (Ph.D.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ekonometri, atan@gazi.edu.tr

Oktay Emir (Ph.D.), Anadolu Üniversitesi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, oktayemir@anadolu.edu.tr

Ömer Alkan (Ph. D.), Atatürk Üniversitesi, Ekonometri, oalkan@atauni.edu.tr

Sedat Yüksel (Ph.D.), College of Applied Science, Pazarlama, Oman, sedatyuksel@gmail.com

Umut Avcı (Ph.D.), Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, aumut@mu.edu.tr

Wan Azman Saini Bin Wan Ngah (Ph. D.),  Malezya Putra Üniversitesi, Ekonomi, wazman@upm.edu.my

Yayın Kurulu

Ahmet Uşaklı (Ph. D.), Boğaziçi Üniversitesi, ahmet.usakli@boun.edu.tr

Behçet Yalın Özkara (Ph. D.), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, bozkara@ogu.edu.tr

Gözde Türktarhan (Ph. D.), University of South Florida, gozdeturktarhan@gmail.com

İrfan Yazıcıoğlu (Ph. D.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, irfan.yazicioglu@hbv.edu.tr

Kurtuluş Karamustafa (Ph.D.), Erciyes Üniversitesi, karamustafa@erciyes.edu.tr

Medet Yolal (Ph.D.) Anadolu Üniversitesi, myolal@anadolu.edu.tr

M. Mithat Üner (Ph.D.), Atılım Üniversitesi, mithatuner@atilim.edu.tr

Osman Çulha (Ph. D.), Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesi, culhaosman@gmail.com

Sibel Mehter Aykın (Ph. D.) Akdeniz Üniversitesi, sibelaykin@akdeniz.edu.tr

Soner Gökten  (Ph. D.), Başkent Üniversitesi, sgokten@baskent.edu.tr

Zeynep Aslan (Ph. D.), Adnan Menderes Üniversitesi, zeynep.aslan@adu.edu.tr

 

Türkçe Dil Editörü

Prof. Dr. İhsan Kalender

İngilizce Dil Editörü

Fulden Nuray Küçükergin

 

 

 

ODAK VE KAPSAM

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinin yayın odağında;

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisinin yayın kapsamında;

 • İşletme bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Kamu yönetimi bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Muhasebe ve Finansman bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • İktisat bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Ekonometri bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Maliye bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Uluslararası ticaret bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Hastane işletmeciliği bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Turizm işletmeciliği bilim dalını temel alan çalışmalar,
 • Yönetim bilişim sistemleri bilim dalını temel alan çalışmalar yer almaktadır.

Yayın Sıklığı

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir. İki aylık yayın yapan dergide yılda 6 sayı yayınlanmaktadır.

Yayın Dili

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapmaktadır.

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Körleme Hakemlik Türü

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama  Araştırmaları Dergisi, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan makaleler değerlendirmeleri için iki hakeme gönderilir.

Hakemlendirme Süreci

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 1 aydır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan her makale için DOI numarası verilmesi zorunludur. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

İntihal Politikası 

Araştırmalarda intihal iki şekilde görülebilir.

 1. Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması.
 2. Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Öz intihal” veya ”Yinelenen yayın” yapmasıdır.

Bu bağlamda, yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda yazar/yazarlar tarafından “iThenticate”, “Turnitin” vb. programlar kontrol ederek dergiye gönderilmesi istenmektedir.

Açık Erişim ve CC Lisans

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi açık erişimli (Open Access) bir dergidir. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim imkânına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (Journal of Management, Economic and Marketing Research) yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) uygulamaktadır.

Gizlilik Beyanı

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama  Araştırmaları Dergisi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin  bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Telif Hakkı Devri

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama  Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, daha önce yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama  Araştırmaları Dergisi’ne devretmek zorundadır. Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkilidir. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

 • Patent hakları,
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama  Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderecek yazarlar, “YAYIN HAKKI DEVİR METNİ” belgesini doldurmalıdır. Yazar doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak editor@yepad.org adresine gönderilmelidir.

 

Adres

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Turizm Fakültesi

06830 Gölbaşı / Ankara, Türkiye