Cilt 6, Sayı 4, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Otellerde Yıldız Sisteminin İşlevselliğinin Müşteri Görüşleri Işığında Değerlendirilmesi
(Evaluating the Functionality of the Star Categorization of the Hotels in the Light of Customer Opinions)
Serkan ÇALIŞKAN ve Ali Kemal GÜRBÜZ
ss: 162-182
DOI: 10.29226/TR1001.2022.299
Öz     Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberlerinin İş Güvencesizliklerinin Meslekten Ayrılma Niyetlerine Etkisinde Koronavirüs Algılarının Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Perceptions of Coronavirus in the Effect of Job Insecurity of Tourist Guides on their Intention to Leave the Profession)
Y.Emre OĞUZ, Barış YILMAZ ve Veysel YILMAZ
ss: 183-200
DOI: 10.29226/TR1001.2022.300
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
İzleyenlerin Kendini Ayarlama Düzeylerinin Lider Prototiplerine Etkisi
(The Effect of Followers’ Self-Monitoring Levels on Ideal Leader Prototype)
Berrin FİLİZÖZ, Nuray TOSUNOĞLU ve Güler SAĞLAM ARI
ss: 201-215
DOI: 10.29226/TR1001.2022.301
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm Araştırmalarında Influencer Pazarlaması: Literatür İncelemesi
(Influencer Marketing in Tourism Research: Literature Review and Research Agenda)
Yunus Emre TOPRAK, Havvanur KUM ve Cansev ÖZDEMİR
ss: 216-230
DOI: 10.29226/TR1001.2022.302
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’nin Üçüncü Yaş Turizm Potansiyeli ve Geleceği
(Turkey’s Third Age Tourism Potential and Future)
Arzu BULUT
ss: 231-239
DOI: 10.29226/TR1001.2022.303
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …