Cilt 6, Sayı 4, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Otellerde Yıldız Sisteminin İşlevselliğinin Müşteri Görüşleri Işığında Değerlendirilmesi
(Evaluating the Functionality of the Star Categorization of the Hotels in the Light of Customer Opinions)
Serkan ÇALIŞKAN ve Ali Kemal GÜRBÜZ
ss: 162-182
DOI: 10.29226/TR1001.2022.299
ÖzTam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberlerinin İş Güvencesizliklerinin Meslekten Ayrılma Niyetlerine Etkisinde Koronavirüs Algılarının Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Perceptions of Coronavirus in the Effect of Job Insecurity of Tourist Guides on their Intention to Leave the Profession)
Y.Emre OĞUZ, Barış YILMAZ ve Veysel YILMAZ
ss: 183-200
DOI: 10.29226/TR1001.2022.300
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
İzleyenlerin Kendini Ayarlama Düzeyinin İdeal Lider Prototipini Yordama Gücü
(The Barriers Faced by Women in the Tourism Sector According to Demographic Variables: A Study on Female Guides)
Berrin FİLİZÖZ, Nuray TOSUNOĞLU ve Güler SAĞLAM ARI
ss: 201-215
DOI: 10.29226/TR1001.2022.301
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm Araştırmalarında Influencer Pazarlaması: Literatür İncelemesi
(Influencer Marketing in Tourism Research: Literature Review and Research Agenda)
Yunus Emre TOPRAK, Havvanur KUM ve Cansev ÖZDEMİR
ss: 216-230
DOI: 10.29226/TR1001.2022.302
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’nin Üçüncü Yaş Turizm Potansiyeli ve Geleceği
(Turkey’s Third Age Tourism Potential and Future)
Arzu BULUT
ss: 231-239
DOI: 10.29226/TR1001.2022.303
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 6, Sayı 3, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliği: Beypazarı Kınalı …

Bir cevap yazın