Cilt 1, Sayı 3, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Motivasyon Araçlarının Algılanma Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Bilgi Teknolojileri İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama
(A Comparative Research on Determination of the Perception Level of Motivation Tools: An Application on Information Technologies Employees)
Yunus YURDUSEVEN, Hakan KOÇ
ss.1-13
 Öz
 Tam Metin
Tüketicilerin Iphone Satın Alma Tercihlerinde Marka Değerinin Etkisi: Ankara İli Örneği
(Impact of Brand Value on Consumers’ Iphone Purchasing Preferences: The Case of Ankara)
Cemal Ersin SİLİK
ss.14-31
 Öz
 Tam Metin
Konaklama İşletmlerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algısının İş Tatimine Etkisi
(The Effects Of Psychologial Violence Perceptions Of Hospitality Employees To Job Satisfaction)
M.Bahadır KOYUNCU, H. Dilek SEVİN
ss.32-52
 Öz
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …