Cilt 6, Sayı 5, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Ağırlama Sektöründe Gayri-Medeni Davranışların Literatürdeki Gelişim Süreci
(The Development Process of Literature Regarding Uncivil Behaviors in the Hospitality Industry)
Yakup Kemal ÖZEKİCİ ss: 240-260.
DOI: 10.29226/TR1001.2022.307
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Modern Pazarlama Ortamında Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Türkiye-Azerbaycan Karşılaştırması

(An Empirical Study to Measure the Effect of Service Quality on Customer Satisfaction: Turkey-Azerbaijan Comparison) Tahire HÜSEYİNLİ ve V.Özlem AKGÜN
ss: 261-274.
DOI: 10.29226/TR1001.2022.308
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Nicelleştirmenin Tarihsel Kökenine İnmek: Aydınlanma, Büyük Lizbon Depremi, Fransız Devrimi, Olasılık ve Zihinsel Ölçme Kuramı Bağlantıları Üzerine Bir Çalışma
(Getting to the Historical Roots of Quantification: A Study on the Connections of the Enlightenment, the Great Lisbon Earthquake, the French Revolution, Probability and Mental Measurement Theory )
Vahit BADEMCİ
ss: 275-284.
DOI: 10.29226/TR1001.2022.309
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yeşil Yıldızlı Otellere Yönelik E-Yorumların İncelenmesi: Bodrum İlçesi 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
(Examination of E-Comments Regarding Green Star Hotels: The Case of 5 Star Hotels in Bodrum District)
Yunus Emre TOPRAK, Mustafa Bahadır GÖK ve Ebru DÜŞMEZKALENDER
ss: 285-295.
DOI: 10.29226/TR1001.2022.310
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Proje Ekibi Üyelerinin Yetkinlik Profilinin Proje Başarısı Üzerindeki Etkisinde Proje Ekibi Dinamiklerinin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Project Team Dynamics in the Impact of Competency Profile of Project Team Members on Project Success)
Candide ÇULHAOĞLU ULUDAĞ
DOI: 10.29226/TR1001.2022.311
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …