Cilt 1, Sayı 4, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
BIST Seramik Sanayi Firmalarının Finansal Performanslarının AHP ve GRA Yöntemleriyle Ölçülmesi
(Measuring the Financial Performance of BIST Ceramic Industry Firms via AHP and GRA)
Seyfettin ÜNAL, Fatma KÖSE İÇİGEN, Halime GÜRDAL
ss.1-12
 Öz
 Tam Metin
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanındaki Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıklarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Organizational Commitment of Academicians Working in the Field of Gastronomy and Culinary Arts on Job Satisfaction)
Musafa ÜLKER, Reha KILIÇHAN
ss.13-30
 Öz
 Tam Metin
Tüketicinin GDO Algısı: Ankara İli Örneği
(Consumers’ GMO Perception: Ankara Case Study)
Gül Seçil TAHMAZ, Fügen DURLU ÖZKAYA
ss.31-40
 Öz
 Tam Metin
Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin “SERVQUAL” Ölçeği İle Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research On The Evaluatıon Of Servıce Qualıty Wıth "Servqual" Measurement In The Health Sector)
Esat SAYGIN, Metehan TOLON
ss.41-63
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 6, Sayı 2, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid 19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde Yarattığı …