Cilt 3, Sayı 2, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Kuramsal Makale
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Açıklayan Teorik Modeller Üzerine Bir İnceleme

(An Investigation on the Theoretical Models Explaining the Relationships Between Human Resource Management and Organizational Performance)
Mert GÜRLEK ve Akyay UYGUR
ss.1-13.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.113
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Türk Deniz Turizmine Etkisi

(The Effect of Exchange Rate Movements on the Marine Tourism of Turkey)
Esra BARAN, İlke Sezin AYAZ ve Abdullah AÇIK
ss.14-29.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.114
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türk Turizm Endüstrisinde Görülen Haksız Rekabet Hallerinin Değerlendirilmesi

(Evaluation of Unfair Competition Status in the Turkish Tourism Industry)
Gülizar AKKUŞ
ss.30-42.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.115
 Öz
 Tam Metin
Kuramsal Makale
Nöropazarlama Perspektifinden Tüketici Beynine Yapılan Yolculuk
(The Journey Made From The Perspective of Neuromarketing to The Consumer’s Brain)
Erman AKILLIBAŞ ve Kutalmış Emre CEYLAN
ss.43-58.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.116
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 6, Sayı 2, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid 19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde Yarattığı …