Cilt 5, Sayı 4, 2021

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Türkiye’de İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme
(Exports, Imports and Economic Growth in Turkey)
Felor EBGHAEI ve Özge DEMİRKALE
ss. 207-215.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.267
Öz
TamMetin
Araştırma Makalesi
Lider Üye Etkileşimi, Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve Örgütsel Sinizm Kavramları Arasındaki İlişki: Mavi Yakalılar Üzerinde Bir Uygulama
(The Relationship between Leader-Member Exchange, Organizational Identification, Job Satisfaction and Organizational Cynicism: An Application to Blue Collar Workers)
Alptekin SÖKMEN ve Hatice Betül GÖK
ss: 216-233
DOI: 10.29226/TR1001.2021.268
Öz
TamMetin
Kavramsal Makale
Öz-yeterlik İnancı, Kontrol Odağı ile Erteleme Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Kamu Kurumunda Araştırma
(The Relationship Among Self-Efficacy Belief, Locus of Control and Procrastination Behavior: A Study in a Public Organization)
Osman BENK, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU ve Alptekin SÖKMEN
ss: 234-248
DOI: 10.29226/TR1001.2021.269
Öz
TamMetin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …