Cilt 3, Sayı 5, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Kavramsal Makale
Yaşlı Hastaların Yaşlı Dostu Hastanelerden Beklentileri Üzerine İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Study at Içerenkoy Bayındır Hospital on the Expectations of Elderly Patients from Age-friendly Hospitals).
Nilay GEMLİK, Ecenur SARUHAN ve Ali ARSLANOĞLU
ss.144-156.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.148
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm İşletmelerinde Marka Konumlandırma
(Brand Positioning ın Tourism Companies)
Ahmet KARATAŞ
ss.157-167.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.149
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Endüstri 4.0 Çerçevesinde Akıllı Üretim Sistemlerinin Rekabet Faktörlerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Vaka Analizi
(Case Analysis for Investigation of the Impact of Smart Manufacturing Systems on Competition Factors in the Context of Industry 4.0)
Emre Bilgin SARI
ss.168-181.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.150
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi: Kavramsal Bir Çerçeve
(Electronic Human Resource Management: A Conceptual Framework) Pınar UÇAR
ss: 182-191.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.151
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası E-Ticaretin Gelişimi
(Development of E-Commerce in Turkey After 2000)
Canan KARABULUT
ss. 192-207.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.152
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Hastanelerde Çalışan Kadın ve Erkek Yöneticilerin Birbirlerine Bakış Açısı Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on the Perspectives of Male and Female Managers Working in Hospitals)
Ahmet Emir KAVAK, Hatice Nilay GEMLİK ve Ali ARSLANOĞLU
ss. 208-219.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.153
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 6, Sayı 3, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliği: Beypazarı Kınalı …