Cilt 4, Sayı 4 , 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Özel Günlerdeki Hediye Satın Alma Davranışlarının Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi
(Examination of the Gift-Purchasing Behavior of Consumers on Special Days Within the Framework of Planned Behavior Theory)
Muhammed Asıf YOLDAŞ ve Nejla DİLEK
ss.234-251.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.207
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Ünlülerin Bilinirliklerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
(Examination of the Gift-Purchasing Behavior of Consumers on Special Days Within the Framework of Planned Behavior Theory)
Ahmet UYAR ve Yüksel ERDAŞ
ss.252-266.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.208
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çalışanların Psikolojik Sağlamlık Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Psychological Resilience of Employees)
Muhammed Ali YETGİN
ss.267-277.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.209
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Effects of Real Exchange Rate on Economic Growth: Evidence From Turkey
Felor EBGHAEI
ss. 278-286.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.210
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Marka Aşkı, Marka Güveni ve Marka İmajının Marka Sadakatine Etkisi: Düzce İlindeki Otomobil Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Brand Love, Brand Trust and Brand Image on Brand Loyalty: An Applıcatıon on Automobıle Users in Duzce)
Büşra USTA ve Emel FAİZ
ss.287-300.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.211
 Öz
 Tam Metin