Cilt 6, Sayı 3, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Turizm Sektöründe Kadın Girişimciliği: Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi
(Women Entrepreneurship in Tourism Sector: Beypazarı Kınalı Eller (Hennead Hands) Women’s Cooperative)
Emine BALCI ve Ramazan ÖZDEMİR
ss: 111-125.
DOI: 10.29226/TR1001.2022.293
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Instagram Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Study on the Effect of Instagram Marketing on Consumer Purchasing Behavior)
Havva Kübra ŞENEL ve Metehan TOLON
ss: 126-143.
DOI: 10.29226/TR1001.2022.294
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kadınların Turizm Sektöründe Karşılaşmış Olduğu Engellerin Demografik Değişkenler Kapsamında İncelenmesi: Kadın Rehberler Üzerine Bir Araştırma
(The Barriers Faced by Women in the Tourism Sector According to Demographic Variables: A Study on Female Guides)
Gül Erkol BAYRAM
ss:144-161
DOI: 10.29226/TR1001.2022.295
Öz
Tam Metin