Cilt 5, Sayı 1, 2021

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Tüketicilerin İnternet Kullanımı ve E-Alışveriş Tercihleri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(Internet Usage and E-Shopping Preference of Consumers: A Research on Van Yuzuncu Yil University Students)
Abdullah OĞRAK ve Kürşad Seçkin KARAHAN
ss. 1-14
DOI: 10.29226/TR1001.2021.245
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sağlık Algısının Çalışma Hayatındaki Etkileri: Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
(The Effects of Health Perception on Working Life: An Application on Bank Employees)
Vural AKAR ve Fevziye GURLAŞ
ss: 15-29
DOI: 10.29226/TR1001.2021.246
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Girişimcilerin Rolü; Fırsatlar ve Güçlükler Üzerine Bir Araştırma: Sinop İli Örneği
(Role Of Women Entrepreneurs In Sustainable Development; A Research On Opportunities and Strengths: Sinop City Example)
Nilüfer ARSLAN ve Gül ERKOL BAYRAM
ss: 30-46
DOI: 10.29226/TR1001.2021.247
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Investigation of the Intention to Leave of Women who Work as Salesperson in the Retail Industry Within The Scope Of Expectation Theory: A Qualitative Research
Alişan BALTACI ve Seyran BALKAŞ DEMİR
ss: 47-56
DOI: 10.29226/TR1001.2021.248
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
The Influence of Consumer Characteristics on Auto Insurance Ownership
Aslı Elif AYDIN
ss:57-66.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.249
Öz
Tam Metin