Cilt 6, Sayı 2, 2022

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Covid 19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde Yarattığı Operasyonel ve Yönetsel Etkileri

(Operational and Management Effects of the Covid 19 Pandemic on Hospitality Businesses)

Seda KALEÖZÜ,  Sabahat DENİZ, Günay EHMEDLİ ve F.Feyza İNCE
ss. 32-45
DOI: 10.29226/TR1001.2022.287
Öz

Tam Metin

Araştırma Makalesi
Oyun Bağımlılığı, Oyun Sadakati ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Dijital Oyunlar Üzerine Bir Araştırma

(Investigation of the Relationship between Game Addiction, Game Loyalty and Purchase Intention: A Research on Digital Games)
Hayrettin SAĞINCI ve İlhami TUNCER
ss: 46-71
DOI: 10.29226/TR1001.2022.288
Öz

TamMetin

Araştırma Makalesi
Kişiliğin Karanlık Yönünün Sağlık Personelinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi

(Examination of the Dark Side of Personality in terms of Demographic Characteristics of Healthcare Personnel)
Alptekin SÖKMEN ve Salih SERBEST
ss: 72-92
DOI: 10.29226/TR1001.2022.289
Öz

TamMetin

Araştırma Makalesi
Sivas’ta Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Sağlık Turizmi Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma

(A Research on Health Tourism Awareness of Health Workers Who Work in Sivas)

Alperen Tuğrulhan ERDEM ve Mustafa IŞKIN
ss: 93-110
DOI: 10.29226/TR1001.2022.290
Öz

 TamMetin