Cilt 5, Sayı 2, 2021

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Marka İmajının ve Markaya Duyulan Güvenin Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Akıllı Telefon Sektöründe Bir Araştırma
(The Impact of Brand Image and Trust in Brand on Brand Loyalty: A Research in the Smartphone Industry)
Amid Huseynzade ve Ayşen BERBEROĞLU
ss. 67-80.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.250
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
The Impact of Socio-Demographic Variables on Personal Financial Wellbeing of International Students in Turkey
Abdu Seid Ali
ss: 81-94.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.251
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gönüllü Çalışma ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Karabük Gençlik Merkezinde Bir Araştırma
(Volunteer Work and Organizational Citizenship Behavior: A Research in Karabuk Youth Center) Merve ŞENER ve Ozan BÜYÜKYILMAZ
ss: 95-110
DOI: 10.29226/TR1001.2021.252
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Yaratıcı Turizm: Kapadokya Bölgesine Yönelik Durum Değerlendirmesi ve Öneriler
(Creative Tourism: Assessment and Suggestions for Cappadocia)
Günay EROL
ss: 111-126
DOI: 10.29226/TR1001.2021.253
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
İstanbul’daki Asırlık Restoranlar ve Bu Restoranlara Yönelik Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi (Centuries-old Restaurants in Istanbul and Review of Online Comments Intended for These Restaurants)
Salim İBİŞ
ss: 127-129.
DOI: 10.29226/TR1001.2021.254
Öz
Tam Metin