Cilt 5, Sayı 6, 2021

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında Uygulanan Sözleşmeli Yöneticilik Modelinin Yöneticilerin Çalışma Motivasyonuna Etkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study on The Effect Of The Contracted Management Model Applied In The Provincial Organization of The Ministry of Health on The Work Motivation of Administrators)
Zekai ÖZTÜRK ve Ömer CEYLAN
ss. 280-294
DOI: 10.29226/TR1001.2021.274
Öz
TamMetin
Araştırma Makalesi
Kobi Niteliğindeki İşletmelerin Ar-Ge’ye Verdikleri Önem (Mobilya Sektörü Örneği)
(Importance Attached by Enterprises of Sme’s Quality to Re&De (Case of Furniture Sector)
Tahsin ÇETİN, Mehmet ÇOLAK ve Burak GÜNDOĞDU
ss: 295-306
DOI: 10.29226/TR1001.2021.275
Öz
TamMetin
Araştırma Makalesi
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yöneticilerin İnovasyon Algısı Kapsamında Ürün Kalitesine ve İnovasyonuna Etkisi
(Impact of Total Quality Management Practices on Product Quality and Innovation Within the Scope of Innovation Perception of Managers)
Tahsin ÇETİN, Cengiz DURAN, Mehmet ÇOLAK ve Sema BEHDİOĞLU
ss: 307-327
DOI: 10.29226/TR1001.2021.276
Öz
TamMetin
Araştırma Makalesi
Hata Yönetiminde Psikolojik Güçlendirmenin Rolü
(The Role of Enpowerment at the Error Management Process)
Hale Eda AKDURU
ss: 328-339
DOI: 10.29226/TR1001.2021.277
Öz
TamMetin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …