Cilt 7, Sayı 2, 2023

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Türkiye ve Kazakistan’da Tüketicilerin Satın Alma Kararında Sosyal Medya Kullanımının Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi
(The Comparative Analysis of Effect Social Media Usage on Consumer Purchasing Decision in Turkey and Kazakhstan)
Esen GÜRBÜZ ve Lazzat KAKEN
ss: 70-96
DOI: 10.29226/TR1001.2023.331
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Öğrencilerin Banka Kullanım Tercihlerinde Güven, Hizmet Kalitesi ve Sadakatin Rolü: Kastamonu Üniversitesi Örneği

(The Role of Trust, Service Quality, and Loyalty in Students’ Bank Usage Preferences: The Case of Kastamonu University)
Erhan ÇELİK ve Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
ss: 97-111
DOI: 10.29226/TR1001.2023.332
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
İnsan Odaklı Yönetimin Kadın Çalışanların Adalet Duygusuna Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama

(The Effect of Human-Oriented Management on the Sense of Justice of Female Employees: An Application in the Tourism Sector)
Firdevs Feyza İNCE ve Çağla KESKİN
ss: 112-12
DOI: 10.29226/TR1001.2023.333
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …