Cilt 4, Sayı 2, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Spor Salonu Üyelerinin Motivasyonları Uzerine Bir Araştırma
(A Study on the Motivations of Gym Members)
Ayla BERK, Medet YOLAL ve Cansev ÖZDEMİR
ss.59-70.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.185
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
COVID-19 Pandemik Krizinin Yönetim ve Ekonomi Politik Üzerine Olası Etkileri
(COVID-19 Pandemic Crisis and Possible Effects on Management and Political Economy)
Erdal ŞEN ve Güney Ferhat BATI
ss.71-84.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.186
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Girişimci Davranışında Sosyal Sermaye Etkisi
The Impact Of Social Capital On Entrepreneurıal Behavior)
Aslı ÖZTOPÇU
ss.85-104.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.187
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kadın Yöneticilerin Beklenti Teorisi Kapsamında Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
(Evaluating Woman Managers Investment Decisions by Prospet Theory Perspectıve)
Derya ÇETİNOĞLU
ss. 105-125.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.188
 Öz
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemi Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research On Determınatıonof Satısfactıon Levels Of Vocatıonal School Students)
Murat TEKBALKAN
ss.126-138.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.189
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …