Cilt 7, Sayı 4, 2023

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Satın Alma Davranışının İncelenmesi: Kasım Ayı
İndirim Günleri Üzerine Bir Araştırma
(Examining Consumer Purchasing Behavior According to Demographic Characteristics: A Research on November Discount Day)
Sena YAVUZ ve Kadri Gökhan YILMAZ
ss: 208-222
DOI: 10.29226/TR1001.2023.323
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir İhracat Firması Uygulaması
(The Effect of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Export Firm Application)
Turab Efe ALBAYRAK ve İlknur UNCUOĞLU YOLCU
ss:
223-236
DOI: 10.29226/TR1001.2023.348
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …