Cilt 7, Sayı 1, 2023

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
İşveren Markalaşmasının Örgütsel Düzeydeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Meta-Analizi
(A Meta-Analysis to Identify the Organizational Level Effects of Employer Branding)
Yavuz Selim DÜGER ve Ali BÖKE
ss: 1-24
DOI: 10.29226/TR1001.2023.324
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Araştırmalarında Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini: Meta Analizi ile Bir Değerlendirme
(Organizational Commitment and Job Satisfaction in Tourism Research: An Evaluation with
Meta-Analysis)
Ebru DÜŞMEZKALANDER ve Cihan SEÇİLMİŞ
ss: 25-36
DOI: 10.29226/TR1001.2023.325
Öz
Tam Metin
Kavramsal Makale
Restoran Çalışanlarının Becerilerine Yönelik Müşteri Algıları: Antalya Örneği
(Restaurant Customers’ Perceptions About Employees’ Skills: The Case of Antalya)
Yeliz PEKERŞEN, Gürkan ALAGÖZ ve Murat TAKKACIGİL
ss: 37-53
DOI: 10.29226/TR1001.2023.326
Öz
Tam Metin
Araştırma Makalesi
Eskişehir Örneğinde Turizm Talep Tahmini
(Tourism Demand Forecast in Eskişehir Sample)
Gülben CURA
ss: 54-69
DOI: 10.29226/TR1001.2023.327
Öz
Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …