Cilt 3, Sayı 1, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı

Araştırma Makalesi
Destinasyon İmajının Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması
(The Effect on the Destination Loyalty of the Destination age: A Field Research)
Hilal AĞCAKAYA ve Ramazan Pars ŞAHBAZ
ss.1-17.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.101

 Öz
 Tam Metin

Kuramsal Makale
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Analizi ve Sorunlar: Kavramsal Bir Değerlendirme
(Job Analysis and Problems as a Function of Human Resources Management in Tourism Establishments: A Conceptual Evaluation)
Elbeyi PELİT ve Faruk GÖKÇE
ss.18-33.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.102

 Öz
 Tam Metin

Kuramsal Makale
Yeni İpek Yolu Projesi ve Türkiye Turizmine Olası Yansımaları
(The New Silk Road Project and Possible Reflection on Turkey Tourism)
Salim İBİŞ
ss.34-44.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.103

 Öz
 Tam Metin

Kuramsal Makale
Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi
(Health Tourism in Turkey and The World)
Arzu BULUT ve Halil ŞENGÜL
ss.45-62.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.104

 Öz
 Tam Metin