Cilt 1, Sayı 2, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Çankırı Örneği
(Leisure Time Habits of Residents: A Case Case of Çankırı)
Yakup ÖZTÜRK, Mustafa TECİMEN
ss. 1-14
 Öz
 Tam Metin
The Development Of Marketing And Augmented Reality
Doğuş YÜKSEL, Metehan TOLON 
ss. 15-23
 Öz
 Tam Metin
Sosyal Medyanın Satın Alma Öncesi ve Sonrası Tüketici Davranışına Etkisi Üzerine
Bir Araştırma

(A Research on the Effects of Social Media on Pre-­Purchase and Post-­Purchase Consumer Behavior)
Kıvanç YANAR, Kadri Gökhan YILMAZ
ss. 24-40
 Öz
 Tam Metin
Düşük Maliyet Modelli Havayolu İşletmelerinde Algılanan Hizmet Performansının Tutumsal ve Davranışsal Sadakata Etkisinin Demografik ve Satın alma Özellikleri Üzerinden İncelenmesi
(Analaysing of Perceived Service Performance’s Impact on the Behavioral and Attitudinal Loyalty via Demographics and Purchasing Traits in the Low Cost Airlines)
Vahap ÖNEN
ss. 41-54
 Öz
 Tam Metin