Cilt 2, Sayı 1, 2018

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı

Algılanan Yönetici Desteği ile İşyerinde Yaşanan Yalnızlık Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
(A Research On Relationship Between Perceived Supervisor Support and Workplace Loneliness)
Şeyma Gün EROĞLU
ss. 1-13
DOI: 10.29226/TR1001.2018.9

 Öz
 Tam Metin

Turquality Projesi Kapsamındaki Mobilya Sektörü İşletmelerinin Uluslararası Pazarlardaki Tutundurma Faaliyetlerinin İncelenmesi
(Investigating the Promotional Activities of Turkish Furniture Companies within the Scope of Turquality Project in the International Markets)
Zeynep Açıkel
ss. 14-28
DOI: 10.29226/TR1001.2018.10

 Öz
 Tam Metin

Prototipik Markaların Kendilerini Kimliklendirmeleri ile Sosyal Kimliklendirilmelerinin Marka İmajı Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma
(Effects of Prototypical Brands’ Self Identification and Social Identification on Brand Image and a Research
Yağmur ÖZYER AKSOY, Evren AYRANCI
ss. 29-39
DOI: 10.29226/TR1001.2018.11

 Öz
 Tam Metin

Faizsiz Bankacılık Sistemi ve İran Uygulamasının Değerlendirilmesi
(Interest-Free Banking System and Evaluation Of Iran Application)
Elnaz Shamekhi
ss. 40-54
DOI: 10.29226/TR1001.2018.12

 Öz
 Tam Metin