Cilt 2, Sayı 5, 2018

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı

Psikolojik Sözleşme İhlali ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Demografik Değişkenlerin Düzenleyici Rolü
(The Role of Perceived Demographic Variables as Moderator in the Link between Psychological Contract Breach and Turnover Intention)
Hakan Vahit ERKUTLU, Bedirhan ELDEN, Halil Özcan ÖZDEMİR
ss.1-­7
DOI: 10.29226/TR1001.2018.49

 Öz
 Tam Metin

Tüketicilerin Dijital Müzik Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Hizmet Kalitesi Algıları ve Tüketici Tutumları Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Consumers on Service Quality Perceptions and Consumer Attitudes Towards Digital Music Service Providers)
Vahap ÖNEN
ss. 8-­22
DOI: 10.29226/TR1001.2018.50

 Öz
 Tam Metin

İşe Alım Sürecinde Yetenek Yönetimi Uygulamasının Etkisi: Bankacılık Sektöründe Nitel Bir Araştırma
(The Impact Of Talent Management Practice In The Recruitment Process: A Qualitative Research In Banking Sector)
Zehra ÖRNEK, Kerem TOKER, Alptekin GÜNEY
ss.23-­38
DOI: 10.29226/TR1001.2018.51

 Öz
 Tam Metin

The Effects Of Personalized Online Promotions On Consumer Loyalty: A Study İn Turkey
Zakira ZALOVA, İlkay KARADUMAN
ss. 39-­50
DOI: 10.29226/TR1001.2018.52

 Öz
 Tam Metin