Cilt 4, Sayı 1, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye Örneği)
(Decentralization and Poverty Reduction) (The Turkey Sample)
Rıdvan KARACAN
ss.1-13.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.175
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Sosyal Medyada Marka Etkinliğinin Ölçülmesi
(Measurement of Brand Effectiveness at Social Media)
Adnan DUYGUN
ss.14-21.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.176
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Eleştirel Kuramın Kamu Yönetimi ile İlişkisi
(Critical Theory and Its Relationship With The Discipline of Public Administration)
Emre AYDİLEK
ss.22-34.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.177
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Turizm Sektöründe İnternet Ortamında Pazarlama Uygulamaları
(Marketing Applications on Internet in Tourism Sector)
Cemal Ersin SİLİK
ss. 35-47.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.178
 Öz
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Gastrodiplomasi ve Küreyerelleşme Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
(A Conceptual Evaluation on Gastrodiplomacy and Glocalization)
Gizem Sultan SARIKAYA
ss.48-58.
DOI: 10.29226/TR1001.2020.179
 Öz
 Tam Metin