Vol 3, Issue 4, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Fuul Text
Research Paper
İçsel Pazarlama Uygulamalarının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisinde İç Girişimcilik ve Kişilik Abstracteliklerinin Düzenleyici Rolü
(The Regulatory Role Of Interıor Entrepreneurshıp and Personalıty In The Effect Of Internal Marketıng Practıces On Patıent Safety Culture).
Ali ARSLANOĞLU ve Ali ERDOĞAN
ss.1-36.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.133
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Export Barriers and Their Role In Reducing the Export Capability of Libyan Small and Medium Enterprises
Afaf SALEM
ss.37-66.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.134
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Mesleki Tükenmişlik Sendromu ve Bazı Örgütsel Modeller ile İlişkisi: Literatür Çalışması
(Burnout Syndrome in Business Life and its Relationship with Organizational Models: A Literature Study)
Muhammed Ali YETGİN
ss.67-82.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.135
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Genişbantın Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Açısından Önemi
(The Importance of Broadband for Sustainable Urban Development)
Aslı ÖZTOPCU
ss: 83-97.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.136
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Dalgalanmalarının Araba İthalatı ve İhracatına Etkisi: 2001-2018 Dönemi
(The Impacts Of Foreign Exchange Rate Volatility On Import And Export Of Cars At Turkish Economy: 2001-2018 Period)
Baslan Makhseda
ss.98-109.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.137
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Pazarlama İletişimi Elemanlarına İlişkin Kaynak Dağılımının TOPSIS Metoduyla Belirlenmesi: “X” Seramik Markası Üzerine Bir Uygulama
(Determining Resource Distribution for the Elements of Marketing Communication Using TOPSIS Method: It Is An Aplıcatıon On The “X” Ceramıcs Brand).
Ahmet Şiar Ekinci ve H. Yelda Şener
ss.110-126.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.138
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Liderlik ve İç Girişimcilik İlişkisi: Aile İşletmesi Örneği
(Relationship Between Leadership and Entrepreneurship: A Research in A Family Business).
Şahika Gümrah CİDDİ, Osman BENK ve Alptekin SÖKMEN
ss.127-143.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.139
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye …