Vol 3, Issue 2, 2019

 Cover Editorial Board and Contents Full Text
Research Paper
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Açıklayan Teorik Modeller Üzerine Bir İnceleme

(An Investigation on the Theoretical Models Explaining the Relationships Between Human Resource Management and Organizational Performance)
Mert GÜRLEK ve Akyay UYGUR
ss.1-13.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.113
Abstract
Full Text
Research Paper
Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Türk Deniz Turizmine Etkisi

(The Effect of Exchange Rate Movements on the Marine Tourism of Turkey)
Esra BARAN, İlke Sezin AYAZ ve Abdullah AÇIK
ss.14-29.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.114
Abstract
Full Text
Research Paper
Türk Turizm Endüstrisinde Görülen Haksız Rekabet Hallerinin Değerlendirilmesi

(Evaluation of Unfair Competition Status in the Turkish Tourism Industry)
Gülizar AKKUŞ
ss.30-42.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.115
Abstract
Full Text
Conceptual Paper
Nöropazarlama Perspektifinden Tüketici Beynine Yapılan Yolculuk
(The Journey Made From The Perspective of Neuromarketing to The Consumer’s Brain)
Erman AKILLIBAŞ ve Kutalmış Emre CEYLAN
ss.43-58.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.116
Abstract
Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye …