Vol 3, Issue 1, 2019

 

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Paper
Destinasyon İmajının Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması
(The Effect on the Destination Loyalty of the Destination age: A Field Research)
Hilal AĞCAKAYA ve Ramazan Pars ŞAHBAZ
pp.1-17.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.101
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Analizi ve Sorunlar: Kavramsal Bir Değerlendirme
(Job Analysis and Problems as a Function of Human Resources Management in Tourism Establishments: A Conceptual Evaluation)
Elbeyi PELİT ve Faruk GÖKÇE
pp.18-33.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.102
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Yeni İpek Yolu Projesi ve Türkiye Turizmine Olası Yansımaları
(The New Silk Road Project and Poppible Reflection on Turkey Tourism)
Salim İBİŞ
pp.34-44.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.103
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi
(Health Tourism in Turkey and The World)
Arzu BULUT ve Halil ŞENGÜL
pp.45-62.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.104
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye …