Vol 2, Issue 1, 2018

 Cover  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Full Issue

Algılanan Yönetici Desteği ile İşyerinde Yaşanan Yalnızlık Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
(A Research On Relationship Between Perceived Supervisor Support and Workplace Loneliness)
Şeyma Gün EROĞLU
pp. 1-13
DOI: 10.29226/TR1001.2018.9

 Abstract
 Full Text

Turquality Projesi Kapsamındaki Mobilya Sektörü İşletmelerinin Uluslararası Pazarlardaki Tutundurma Faaliyetlerinin İncelenmesi
(Investigating the Promotional Activities of Turkish Furniture Companies within the Scope of Turquality Project in the International Markets)
Zeynep Açıkel
pp. 14-28
DOI: 10.29226/TR1001.2018.10

 Abstract
 Full Text

Prototipik Markaların Kendilerini Kimliklendirmeleri ile Sosyal Kimliklendirilmelerinin Marka İmajı Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma
(Effects of Prototypical Brands’ Self Identification and Social Identification on Brand Image and a Research
Yağmur ÖZYER AKSOY, Evren AYRANCI
pp. 29-39
DOI: 10.29226/TR1001.2018.11

 Abstract
 Full Text

Faizsiz Bankacılık Sistemi ve İran Uygulamasının Değerlendirilmesi
(Interest-Free Banking System and Evaluation Of Iran Application)
Elnaz Shamekhi
pp. 40-54
DOI: 10.29226/TR1001.2018.12

 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 3, 2020

 Cover   Editorial Board and Contents  Full Text Conceptual Paper Etnografik Bakış Açısıyla Ritüel- Törensel Tüketim …