Vol 1, Issue 6, 2017

 Cover

 Editorial Board and Contents

 Tüm Sayı

Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Müşteri İlişkileri Yönetimine Bakış Açısının Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Customer Relationship Management Perspective In The Hotel Enterprises)
Gürkan ÇALIŞKAN
pp.1-16

 Öz
 Full Text

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi: Üniversite Hastaneleri İçin Hastane Bilgi Yönetim Sistemine Entegre Stratejik Planlama İle Yeni Bir Karar Destek Modeli
(Medical Supply Chain Management: A New Decision Support Model With Integrated Strategic Planning To Hospital Information Management System For Unıversity Hospitals)
Sezer KORKMAZ, Kenan BİRSEN
pp.17-31

 Öz
 Full Text

Aile İşletmeleri Yönetimi ile Muhasebeciler Arasındaki Bilgi Asimetrisinin Vekâlet Maliyetine Etkisi: Nitel Bir Araştırma
(The Effect of Information Asymmetry on Agency Cost in the Relationship of Family Business Management and Accountants: A Qualitative Research)
Arman Teksin TEVFİK, Yılmaz DELİL
pp.32-46

 Öz
 Full Text

Measuring Asymmetric Information With Technical Analysis
Mehmet Harun SONGÜN, Çiğdem ÖZARI
pp.47-52

 Öz
 Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 3, 2020

 Cover   Editorial Board and Contents  Full Text Conceptual Paper Etnografik Bakış Açısıyla Ritüel- Törensel Tüketim …