Vol 1, Issue 4, 2017

 Kapak  Editorial Board and Contents  Tüm Sayı
BIST Seramik Sanayi Firmalarının Finansal Performanslarının AHP ve GRA Yöntemleriyle Ölçülmesi
(Measuring the Financial Performance of BIST Ceramic Industry Firms via AHP and GRA)
Seyfettin ÜNAL, Fatma KÖSE İÇİGEN, Halime GÜRDAL
pp.1-12
 Öz
 Tam Metin
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanındaki Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıklarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Organizational Commitment of Academicians Working in the Field of Gastronomy and Culinary Arts on Job Satisfaction)
Musafa ÜLKER, Reha KILIÇHAN
pp.13-30
 Öz
 Tam Metin
Tüketicinin GDO Algısı: Ankara İli Örneği
(Consumers’ GMO Perception: Ankara Case Study)
Gül Seçil TAHMAZ, Fügen DURLU ÖZKAYA
pp.31-40
 Öz
 Tam Metin
Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin “SERVQUAL” Ölçeği İle Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research On The Evaluatıon Of Servıce Qualıty Wıth "Servqual" Measurement In The Health Sector)
Esat SAYGIN, Metehan TOLON
pp.41-63
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye …