Vol 3, Issue 5, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text
Conceptual Paper
Yaşlı Hastaların Yaşlı Dostu Hastanelerden Beklentileri Üzerine İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Study at Içerenkoy Bayındır Hospital on the Expectations of Elderly Patients from Age-friendly Hospitals).
Nilay GEMLİK, Ecenur SARUHAN ve Ali ARSLANOĞLU
ss.144-156.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.148
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Turizm İşletmelerinde Marka Konumlandırma
(Brand Positioning ın Tourism Companies)
Ahmet KARATAŞ
ss.157-167.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.149
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Endüstri 4.0 Çerçevesinde Akıllı Üretim Sistemlerinin Rekabet Faktörlerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Vaka Analizi
(Case Analysis for Investigation of the Impact of Smart Manufacturing Systems on Competition Factors in the Context of Industry 4.0)
Emre Bilgin SARI
ss.168-181.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.150
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi: Kavramsal Bir Çerçeve
(Electronic Human Resource Management: A Conceptual Framework)
Pınar UÇAR
ss: 182-191.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.151
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası E-Ticaretin Gelişimi
(Development of E-Commerce in Turkey After 2000)
Canan KARABULUT
ss. 192-207.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.152
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Hastanelerde Çalışan Kadın ve Erkek Yöneticilerin Birbirlerine Bakış Açısı Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on the Perspectives of Male and Female Managers Working in Hospitals)
Ahmet Emir KAVAK, Hatice Nilay GEMLİK ve Ali ARSLANOĞLU
ss. 208-219.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.153
 Abstract
 Full Text