Vol 3, Issue 6, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text
Conceptual Paper
İş Tatmini ve Yaşam Doyumu Bağlantısı: İstanbul – Gaziantep İlleri Örneği
(Job and Life Satisfaction Connection: An Example on İstanbul-Gaziantep Provinces).
Fatma Zehra TAN, Canan YILDIRAN ve Furkan Fahri ALTINTAŞ
ss.220-234.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.163
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikaları ve Sağlığın Finansmanı
(In Turkey after 1980 Health Policy and Financing Health)
Süreyya YILMAZ ve Aybüke Merve AKMAN
ss.235-251.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.164
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Potansiyel Medikal Turistlerin Kararını Etkileyen Motivasyon Kaynakları
(Sources of Motivation Affecting the Decision of Potential Medical Tourists)
Haşim ÇAPAR
ss.252-264.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.165
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Eskişehir’de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Geographical Indication Products in Eskişehir)
Barış DEMİRCİ, Gizem Sultan SARIKAYA, Kevser TURAN ve Zehra ÖZYÖRÜK ss. 265-275
DOI: 10.29226/TR1001.2019.166
 Abstract
 Full Text