Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text
Research Paper
Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye Örneği)
(Decentralization and Poverty Reduction) (The Turkey Sample)
Doç. Dr. Rıdvan KARACAN
ss.1-13.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.175
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Sosyal Medyada Marka Etkinliğinin Ölçülmesi
(Measurement of Brand Effectiveness at Social Media) Adnan DUYGUN
ss.14-21.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.176
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Eleştirel Kuramın Kamu Yönetimi ile İlişkisi
(Critical Theory and Its Relationship With The Discipline of Public Administration)
Emre AYDİLEK
ss.22-34.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.177
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Turizm Sektöründe İnternet Ortamında Pazarlama Uygulamaları
(Marketing Applications on Internet in Tourism Sector)
Cemal Ersin SİLİK
ss. 35-47.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.178
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Gastrodiplomasi ve Küreyerelleşme Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
(A Conceptual Evaluation on Gastrodiplomacy and Glocalization)
Gizem Sultan SARIKAYA
ss.48-58.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.179
 Abstract
 Full Text