Vol 1, Issue 1, 2017

 Cover  Editorial Board and Contents  Tüm Sayı
Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’de Hizmet Veren Helal Otel Konseptli İşletmeler Üzerine Bir Çalışma
Ali Turan BAYRAM, İpek ÜNAL
pp. 1-7
 Öz
 Full Text
Cam Tavan Sendromu Ve Kadınların Algısı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
Aslı ÖZTÜRK  
pp. 8-17
 Öz
 Full Text
Aile İçi Şiddet ile Okulda Şiddet İlişkisi: Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği
Gül ERKOL BAYRAM
pp. 18-24
 Öz
 Full Text
Otel İşletmelerinde Çevre Duyarlılığı ve Yeşil Yıldız Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Şayeste Beyza AKUĞUR
pp. 25-35
 Öz
 Full Text
Kamu Çalışanlarının Boş Zaman Alışkanlıkları ve Rekreasyon Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma “Çankırı İli Örneği”
M. Mert PASLI, Ercan KARAÇAR
pp. 36-47
 Öz
 Full Text