Vol 4, Issue 2, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text
Research Paper
Spor Salonu Üyelerinin Motivasyonları Uzerine Bir Araştırma
(A Study on the Motivations of Gym Members)
Ayla BERK, Medet YOLAL ve Cansev ÖZDEMİR
ss.59-70.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.185
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
COVID-19 Pandemik Krizinin Yönetim ve Ekonomi Politik Üzerine Olası Etkileri
(COVID-19 Pandemic Crisis and Possible Effects on Management and Political Economy)
Erdal ŞEN ve Güney Ferhat BATI
ss.71-84.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.186
Abstract
Full Text
Research Paper
Girişimci Davranışında Sosyal Sermaye Etkisi
The Impact Of Social Capital On Entrepreneurıal Behavior)
Aslı ÖZTOPÇU
ss.85-104.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.187
Abstract
Full Text
Research Paper
Kadın Yöneticilerin Beklenti Teorisi Kapsamında Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
(Evaluating Woman Managers Investment Decisions by Prospet Theory Perspectıve)
Derya ÇETİNOĞLU
ss. 105-125.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.188
Abstract
Full Text
Research Paper
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemi Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research On Determınatıonof Satısfactıon Levels Of Vocatıonal School Students)
Murat TEKBALKAN
ss.126-138.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.189
Abstract
Full Text