Vol 2, Issue 6, 2018

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue

Marka Değerini Hirose Yöntemi ile Hesaplayan İnternet Tabanlı Uygulama Geliştirilmesi
(Developing an Internet-Based Application Calculating Brand Value by Hirose Method)
Mehmet BAŞ ve Özkan ARDİL
pp.1-18.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.79

 Abstract
 Full Text

Hasta Mahremiyetine Sağlık Personelinin Bakış Açısı: Bir Kamu Hastanesi Örneği
(Perspective of Healthcare Personnel on Patient Privacy: A Case Study of a Public Hospital)
Sezer KORKMAZ, Gamze ARIKAN ve Abdullah SAVAŞKAN
pp.19-35
DOI: 10.29226/TR1001.2018.80

 Abstract
 Full Text

Turizm Kongrelerinde Yer Alan Coğrafi İşaretle İlgili Bildirilerin Değerlendirilmesi
(Investigation of Geographical Indications Proceeding Papers in Tourism Congresses)
Mehmet BOYRAZ
pp.36-49.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.81

 Abstract
 Full Text

Booking.com’a Erişim Kısıtı Kararının Yerli ve Yabancı Basındaki Yansımaları
(Reflections of Booking.com Blockage on Local and International Media)
Volkan BAHÇECİ, Hümeyra DOĞRU ve Burcu Selin YILMAZ
pp.50-61.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.82

 Abstract
 Full Text

Ankara’nın Kongre Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme
(A Study on The Potential of Congress Tourism in Ankara)
Nail İLBEY ve Yasin BOYLU
pp.62-80.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.83

 Abstract
 Full Text