Vol 4, Issue 3, 2020

 Cover   Editorial Board and Contents  Full Text
Conceptual Paper
Etnografik Bakış Açısıyla Ritüel- Törensel Tüketim ve Kültür
(Ritual-Ceremonial Consumption and Culture from an Ethnographic Perspective)
Sonyel OFLAZOĞLU ve Egemen GİRAY
ss.139-153.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.197
 Abstract
Full Text
Research Paper
Covid-19 ve Türkiye’de Kısa Vadeli Tüketici Davranışına Yansıması
(Covid-19 and Its Reflection on Short-term Consumer Behaviour)
Fatma ÖZGE BARUÖNÜ
ss.152-168.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.198
 Abstract
Full Text
Research Paper
Kadın Girişimcilerin Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on the Use of Social Media as a Marketing Tool for Women Entrepreneurs)
Aslı ÖZTÜRK
ss.169-184.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.199
 Abstract
Full Text
Kavramsal Makale
Eskişehir’in Alternatif Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assessment on Eskişehir’s Alternative Tourism)
Ebru ARSLANER
ss. 185-197.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.200
 Abstract
Full Text
Research Paper
A Research on the Determination of Religious Orientations of Consumers
Ferdi AKBIYIK
ss.198-219.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.201
 Abstract
Full Text
Research Paper
Marka Güveni ve Marka Bağlılığının Öğrencilerin Satın Alma Niyetine Etkisi
(The Effect of Brand Trust and Brand Loyalty on Students Purchase Intention)
İsmail BAHAR
ss. 220-233.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.202
 Abstract
Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 2, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Spor Salonu Üyelerinin Motivasyonları Uzerine Bir …